Procent calculator: Heel eenvoudig online procenten berekenen + formules

Online procent calculator voor alle procenttypes. Met duidelijke uitleg, voorbeelden, formules, berekeningsmethode en veel tips. Op deze site zijn de volgende procent calculators te vinden, waarmee alle berekeningen met betrekking tot procenten kunnen worden uitgevoerd.

 • Procentwaarde: Hoeveel is 26% van 133?
 • Percentage: Hoeveel procent is 44 van 122?
 • Basiswaarde: 12 is 22% van hoeveel?
 • Optellen/aftrekken 15% van 20 aftrekken of erbij optellen
 • Van waarde naar waarde: Hoeveel procent is van 2,60 naar 2,70?

Procentwaarde calculator

Duidelijk, 50% van 100 is 50. Maar hoe berekent men hoeveel 26% van 133 is? Dit is heel eenvoudig wanneer men de volgende formule gebruikt.Percentage

Iedereen kan zich iets voorstellen bij het calculeren van procenten, maar hoe zat dat ook maar weer met het percentage?  Dus als voorbeeld: Hoeveel is 44 van 122 uitgedrukt in een percentage?

Het percentage wordt verkregen door de procentwaarde (dividend) te delen door de basiswaarde (deler) en de daaropvolgende vermenigvuldiging met 100%.

 

Basiswaarde calculator

Het percentage, de procentwaarde en de basiswaarde zijn de centrale eenheden van de procent berekening. Maar hoe kun je nu de basiswaarde berekenen? Dus bijvoorbeeld het volgende: Er werd als €12 betaald. En dat is 20% van de richtprijs. Hoe hoog is de eigenlijke prijs?

De basiswaarde wordt verkregen door het vermenigvuldigen van het quotiënt van de procentwaarde (dividend) en het percentage (deler) met 100%.

 

Procentuele stijging of daling van een waarde

Waarde in procenten

Hoe percentageberekening ons alledaagse leven bepaalt

“Wiskunde heb ik toch nooit weer nodig!” Na wat afstand te hebben genomen van de schooltijd, weet een ieder: Dat klopt niet helemaal. We worden minstens dagelijks geconfronteerd met de elementaire berekeningstypes en natuurlijk met de percentageberekening. Of het nu als handelaar is, die zijn marge wil uitrekenen of als consument die de BTW wil berekenen – percentageberekening bepaalt ons dagelijkse leven!

Percentageberekening is de koningsdiscipline van de dagelijkse wiskunde: Percentages komen in het dagelijkse leven in geledingen voor, toch kan de meerderheid van de mensen er niet mee omgaan.

Waar komt de percentageberekening vandaan?

Oorspronkelijk stamt het begrip “procent” uit de taal van de kooplieden in het oude Babylon. Toen werden aan de hand van breuken en percentages met name de rentetarieven beschreven. In Duitsland komt men het begrip echter, op zijn Italiaans geschreven als “per cento”, voor het eerst tegen in geschriften uit de 15e eeuw  Daaruit is het huidige “procent” ontstaan. Het bijbehorende symbool “%” duikt overigens aanzienlijk later op. Zo was het in de 19e eeuw de gewoonte om de breukstreep niet recht maar schuin te plaatsen, wat iets later verwerd tot het hedendaagse alomtegenwoordige teken voor de percentageberekening.

Percentageberekening in de praktijk

Met name in de wereld van de handel komt met de percentageberekening steeds opnieuw tegen. Hierna enkele typische toepassingsgevallen:

 • Toekennen van prijsverminderingen / kortingen
 • Berekenen van de BTW
 • Prijsverhogingen van levensmiddelen en dranken
 • Berekening van verkoopprijzen
 • EBITDA-marge / marge
 • Rente en samengestelde interest
 • Loononderhandelingen en salarisverhogingen
 • Promillage, alcoholpercentage
 • Contributiemarge

Achtergrondinformatie voor percentageberekening

Percentages drukken verhoudingen uit en vervullen daarbij dezelfde functie als formuleringen als “een half” of “een kwart”. Daarbij betekent “een half” hetzelfde als “50 procent” en een “kwart” hetzelfde als “25 procent”. Percentages kunnen daarnaast ook fijnere verhoudingen uitdrukken, bijvoorbeeld “23 procent”, wat overeenkomt met 23 honderdste van een basiswaarde.

Net als “een halve” of “een kwart” drukt een percentage een verhouding ten opzichte van een basiswaarde uit: een halve van welke basiswaarde? = 50 procent van welke basiswaarde?

Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de uitdrukkingen “met” en “naar”:

“Mijn loon is met 5 procent omhoog gegaan” betekent hetzelfde als “Mijn loon is omhoog gegaan naar 105 procent”.

“De huur is met 3 procent omlaag gegaan” betekent hetzelfde als “De huur is omlaag gegaan naar 97 procent”.

Ter vergelijking: “Het verbruik is met een kwart gedaald” betekent hetzelfde als “Het verbruik is gedaald naar driekwart van het vorige verbruik”.

Wanneer men procentwaarde vergelijkt, kan met dit in procentpunten of in procenten van het uitgangspercentage uitdrukken. Voorbeeld: Het verkiezingsresultaat van een partij stijgt van 4% naar 5%. De partij verbetert zich met 1 procentpunt of met 25% (naar 125% van het uitgangspercentage). Procentpunten geven gewoon het verschil tussen twee percentages aan. Als het verschil echter in procenten (van het uitgangspercentage) wordt uitgedrukt, dan dient het uitgangspercentage in gedachten op 100% te worden gezet. In bovenstaand voorbeeld is 5% gelijk aan 125% van 4%.